„A mai magyar, az utca emberétől az országgyűlési képviselőn át az akadémikusig azt hiszi, hogy akkor beszél a kornak megfelelően, ha a magyar kifejezések helyett minél több idegent, lehetőleg angolt használ. Most már ott tartunk, hogy ezt észre sem vesszük. Pedig ha valaki az anyanyelvén nem tudja magát megfelelően kifejezni és minduntalan idegen szavakat kölcsönöz, az nem a műveltség jele.”

Dr. Bertók Lóránd
címzetes egyetemi tanár, az MTA Széchenyi Díjas doktora

Szakszerűen – magyarul

Az elmúlt évtizetek sajnálatos tendenciája, hogy az élet szinte minden területén egyre több idegen, elsősorban angol kifejezést használunk ─ a legtöbb esetben teljesen feleslegesen. Nyelvünk elegendően gazdag és összetett ahhoz, hogy segítségével minden szakterületen szabatosan fogalmazzunk meg akár bonyolult összefüggéseket is. Ebből kiindulva és jelmondatunkkal összhangban ─ ami a jelen esetben a magyar és angol szaknyelv összehangolását jelenti ─ ezen az oldalon szeretnénk útmutatást adni egyes elektronikai, híradástechnikai és kisebb részben informatikai kifejezések használatával, honosításával kapcsolatosan. Tesszük mindezt úgy, hogy nem egyszerűen önkényes magyarításokat javaslunk, hanem röviden megvilágítjuk az angol szavak etimológiai hátterét, ahol szükséges, elemezzük szakmai tartalmát, majd erre alapozva ismertetjük szabatos magyar megfelelőjét vagy javaslatot teszünk ilyenre. Törekvésünk hátterében lényegében egy igen egyszerű meglátás áll: bár az idegen szavak első hallásra tudományosnak tűnhetnek, a legtöbb esetben a hétköznapi életből kölcsönzött kifejezések. Természetesen nem elvakult, bigott harc a célunk. Az olyan berögzült elnevezéseket, mint a bipoláris tranzisztorok „emittere”, „kollektora”, stb. nyilvánvalóan nem kívánjuk megváltoztatni, ugyanakkor létezik számos elegáns szakkifejezésünk, amelyek érdemtelenül a feledés homályába merültek ─ ezeket szeretnénk ismét előtérbe hozni.


Az alábbi cikkek egy része megjelent a Rádiótechnika című folyóirat 2022. évi számaiban, amelyek itt tekinthetők meg: http://www.radiotechnika.hu/archivum.html


  1. PUSH PULL
  2. TRIGGER
  3. SPAN
  4. SWEEP
  5. PERFORMANCE
  6. RATE
  7. SCRAMBLING
  8. CODER / ENCODER
  9. FUNCTION GENERATOR
  10. ARBITRARY